Jaký je rozdíl mezi užitnou, zastavěnou, podlahovou, obytnou a celkovou plochou?

Jasné vymezení definic jednotlivých pojmů v podstatě neexistuje a to ani v právní praxi. Pokusíme se Vám tedy aspoň přiblížit, jak jsou jednotlivé výrazy obecně vnímány.

Celková plocha

Za celkovou plochu bytu se považuje součet všech podlahových ploch bytu.

Obytná plocha

Obytná plocha se vypočítá jako součet všech podlahových ploch obytných místností. Ze zákona obytná místnost musí mít min 8m2, musí  být přímo větratelná, osvětlená a určena k celoročnímu užívání.

Podlahová plocha

Dle nejčastěji používané definice podlahové plochy se celková podlahová plocha počítá jako součet podlahových ploch všech místností kromě  balkonu, sklepu a terasy (jsou-li umístěny mimo byt). Podlahová plocha je vymezena vnitřní omítkou stěn a započítává se do ní tedy i vestavěný nábytek, kuchyňská linka, vana, sprchová kout, umyvadlo a schodišťové stupně.

Užitková plocha

Užitková plocha je počítání jako součet ploch místností vč. místností vedlejších, bez ploch domovního vybavení vč. sklepů.

Užitná plocha

Užitná plocha je pojem definovaný dle Nařízení komise (ES) č.1503/2006 a zahrnuje plochy používané jako kuchyně, obývací pokoje, ložnice, místnosti s příslušenstvím, balkony, lodžie, terasy a sklepy, Do užitné plochy se nezapočítávají komíny, sloupy, šachty, výtahy a plochy kde jsou umístěna topná a klimatizační zařízení.

Zastavěná plocha

Zastavěnou plochu řešíme převážně u pozemků a vypočítává se jako součet zastavěných ploch všech staveb, které na pozemku leží. Spadá sem tedy rodinný dům plocha pergoly, altánu, krytého stání. Dále jsou sem započítávány také balkony, které jsou podepřeny sloupy.

Rozdíly mezi užitnou, zastavenou, podlahovou, obytnou a celkovou plochou