Rozdíly v osobním a družstevním vlastnictví bytu

Kupujete-li byt do osobního vlastnictví, je hlavní výhodou takového nákupu skutečnost, že jste přímým vlastníkem nemovitosti. V případě bytu družstevního jste pouze členem družstva a vzniká vám právo k nájmu daného bytu. Obě varianty vlastnictví nemovitosti mají svoje výhody a nevýhody, které si shrneme.

Družstevní vlastnictví - plusy a mínusy

Hlavní a nespornou výhodou u družstevních bytů je jejich pořizovací cena, které je obvykle nižší než pořizovací cena bytů v osobním vlastnictví. Dle lokality jsou družstevní byty levnější o jednotky či dokonce desítky procent. Při pořízení družstevního bytu nejste zapsáni v katastru a byt lze velice jednoduše prodat a to bez souhlasu družstva. Nevýhodou je, že družstva často nesouhlasí s využíváním bytů na další pronájem a nesouhlasně se často staví i ke službám krátkodobého pronájmu jako je Airbnb či Booking. Před nákupem družstevního bytu je také nutní prověřit, zda družstvo souhlasí s převodem podílu družstva na právnickou osobu. Členové bytového družstva jsou vázáni povinností platit družstvu pravidelné měsíční nájemné, kam je zahrnut fond oprav, služby či splátka úvěru.

Omezení družstevních bytů (a to poměrně významné) je v případě žádosti o pořízení bytu na hypotéku. S ohledem na to, že se při pořízení bytu nestáváte majitelem bytu ale „pouze“ členem družstva, není možno byty v družstevním vlastnictví použít pro zástavu při sjednání hypotečního úvěru u banky. Vždy je nutní použít jinou nemovitost v osobním vlastnictví nebo využít jiný druh financování.

Osobní vlastnictví plusy a mínusy

Začneme nevýhodou v porovnání s nákupem družstevního bytu a tím je vyšší cena. Dále ale následují především výhody, tedy byt můžete pronajímat v rámci krátkodobých i dlouhodobých pronájmů, je čistě ve vašem vlastnictví a především lze využít jako zástavu u banky při žádosti o hypoteční úvěr.

Byt je Váš, tedy nemusíte hradit bytovému družstvu nájem. Jediné, co hradíte, jsou poplatky za vodné, stočné, elektřinu, případně plyn a příspěvky do fondu oprav + poplatky za správu domu. Jste totiž spolumajitelem společných prostor, kdy jsou mezi vlastníky bytových jednotek rozpočítávány nejčastěji náklady na osvětlení či úklidy společných prostor.

rozdíly v osobním a družstevním vlastnictví bytu