Společné jmění manželů a podílové spoluvlastnictví

Vlastnit nemovitost pro vlastní bydlení je sen mnoha párů či rodin. Je však lepší nemovitost koupit na jednoho z manželů nebo je lepší vložit nemovitost do SJM? Od tohoto rozhodnutí se odvíjí také možnosti předkupního práva a rozšířené možnosti v rámci získání hypotečního úvěru.

Společné jmění manželů

Společné jmění manželů a podílové spoluvlastnictví jsou dva odlišné případy a je vhodné znát rozdíly mezi nimi. Společné jmění manželů vzniká v případě, kdy je nemovitost do SJM zapsána a bez uvedení výše podílu je takto uvedena v katastru nemovitostí. Pokud by jeden z manželů chtěl nemovitost prodat, není schopen toho dosáhnout bez souhlasu druhého z manželů.

Podílové spoluvlastnictví

Jak už název napovídá, podílové spoluvlastnictví se vztahuje k podílu fyzické či právnické osoby na určité nemovitosti. V praxi tak může jednu nemovitost vlastnit více subjektů a každý z nich je uveden v katastru nemovitostí a má možnost se svým podílem nakládat naprosto podle svých potřeb a představ.

Předkupní právo v podílovém spoluvlastnictví

U podílového spoluvlastnictví lze předkupní právo uplatnit v případě, že bylo zřízeno pro případ smrti či jinou právní skutečností a spoluvlastníci nemohli od počátku svoje práva ovlivnit. Pokud tedy někdo ze spoluvlastníků, jehož spoluvlastnictví bylo nabyto zmíněným způsobem převádí/prodává svůj spoluvlastnický podíl, mají spoluvlastníci předkupní právo platné 6 měsíců od okamžiku, kdy došlo ke vzniku spoluvlastnictví.

Získání hypotečního úvěru při SJM

Pří nákupu nemovitosti do SJM máte velkou výhodu v tom, že lze celou nemovitost použít jako zástavu. V páru je získávání hypotečního úvěru v mnoha případech výhodné, protože jako pár získáváte u bankovní instituce lepší bonitu než při žádosti o hypotéku jako jednotlivec. Podílové spoluvlastnictví je v tomto případě znevýhodněno, protože abyste bance do zástavy poskytnuli celou nemovitost, musíte mít souhlas od všech spolumajitelů nemovitosti. Pouze určitý podíl nemovitosti ve spoluvlastnictví totiž není možno bance do zástavy vložit.

společné jmění manželů a podílové spoluvlastnictví